28 Şubat 2012 Salı

KARAKTERİNİZ KADERİNİZDİR

"Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı; doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. Eğer karakter gelişmemişse tahsil ise yaramıyor. Unutmayalım; banka hortumlayanlar, devleti soyanlar, rüşvet alanlar, vatanı çıkar uğruna satanlar, maç satanlar, şike yapanlar, teşvik verenler; birilerini hakir görüp aşağılamakla yükseleceklerini zannedenler hep tahsilli bireylerdir..."

RUSSEL GOUGH, "Karakteriniz Kaderinizdir" adlı kitabından

24 Şubat 2012 Cuma

HAFTANIN SÖZÜ - 12

“Hayatta iki trajedi vardır: Biri gönlünün istediğine kavuşamamak, diğeri de ona kavuşmaktır!”

George Bernard Shaw

22 Şubat 2012 Çarşamba

ERMENİ RESMİ BELGELERİNDE ERMENİ MEZALİMİ - 6

BELGE 6/
HÜKÜMET KOMİSERİ AGAMYAN'IN RAPORU
ERMENİ ORDUSUNUN ERMENİLERE YAPTIĞI ZULMÜ ANLATIYOR


Yine Ermenistan Devlet Arşivi'nde f. 67, d. 1588, y. 62-63 kayıtlı belgelerde, Taşnak hükümeti komiseri V. Agamyan'ın ordudan firarları önlemek bahanesiyle soruşturma veya mahkeme olmaksızın insanları cezalandırdığı ve kurşuna dizdiği saptanmaktadır. Agamyan, firarla suçlanan kişilerin eşlerini, annelerini ve kız kardeşlerini toplayıp, çırılçıplak soyarak, onları köy meydanında bütün insanların gözü önünde kaz yürüyüşünü taklit etmek zorunda bırakmıştır. Taşnak yetkilisi, daha sonra çıplak kadınları dövmüş ve onları saatlerce suyun içinde tutmuştur. Ardından kadınları tutuklama emri veren Agamyan, geceleyin genç kadınların ve kızların ırzına geçmiştir. Agamyan, hiçbir şekilde cezalandırılmadan görevini uzun süre devam ettirmiştir. M. Azarapetov isimli ajanı Taşnak hükümetine, köylülerin suikast girişiminde bulunacağını bildirince, Agamyan'ı merkeze almıştır.

Taşnak hükümeti, 1918 yılına gelindiğinde 35 yaşına kadarki bütün vatandaşları askere çağırmış ve Türkiye'ye karşı savaş için tekrar "gönüllü" birlikler kurmuştur. Yayın organlarında yaptıkları yayınlarla alınan bu karara karşı gelenlerin ölümle cezalandırılacağı, "aklı olanın" bu kurallara uyacağı yazılarak tehdit yöntemlerine başvurulmuştur. Bakû'de yayımlanan Taşnak yayın organı Aren'in 1 Mart 1918 tarihli 48. sayısı buna bir örnektir.

20 Şubat 2012 Pazartesi

TÜRKLER HAKKINDA (4)

"Türk, asillerin asilidir. Yapmacık olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet, ona tabiatın bir hediyesidir. "
Pierre Loti  ( Louis Marie Julien Viaud)

17 Şubat 2012 Cuma

HAFTANIN SÖZÜ - 11

"Bir insanı ahlaken eğitmeden, sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır."

FRANKLİN DELANO ROOSEVELT

16 Şubat 2012 Perşembe

HAYVANLARDAN ALINACAK DERSLER - 5


Hasta geyik
Yaşlı bir geyik hasta düşer ve daha rahat otlayabilmek için güzel otlarla dolu bir çalılıkta yaşamaya başlar. Her hayvanla iyi geçindiği için pek çok hayvan sık sık geyiğin ziyaretine gelir.
Zamanla her gelen hayvan bu güzel otlardan tatmaya başlayınca, kısa süre sonra tüm otlar biter. Geyik hastalıktan kurtulur ama yiyecek hiçbir şey kalmadığı için bir süre sonra açlıktan ölür.

Dersimiz: Bazen iyi şeyler paylaşıldıkça bitebilir, elimizdekinin değerini bilelim.

15 Şubat 2012 Çarşamba

TÜRKLER HAKKINDA (3)

Türkler Katolik Kilisesi’nin yanlışlarına, yolsuzluklarına karşı “Tanrı’nın gönderdiği cezadır.” “Türkler, Tanrı’nın öfkeli kırbacı, yakıp yıkan şeytanın uşağıdır. Türk’ün tanrısı olan şeytanı yenmeden Türk’ü yenmek kolay olmayacaktır. Tanrı, işlenen sayısız günah ve nankörlük nedeniyle şeytan Türkleri Almanların başına bela etmiştir. Bir Türk’ü öldüren vicdan azabı duymamalı; tersine Hıristiyanlığın düşmanını yok ettiği için vicdanı rahatlamalıdır. Eğer Samson gibi güçlü olsaydım, çaresini bulur her gün bir Türk öldürürdüm...”

Alman Papaz Martin Luther (1483-1576)

13 Şubat 2012 Pazartesi

KADEHİNİZİN İÇİNDEN GÜNEŞE BAKIN

“… Şarap! Aman tanrım, insanın ruhunu arıtan ve böylesine çirkinliklerle dolu dünyada bize sevmeyi ve bağışlamayı öğreten bir kadeh iyi kırmızı şarapla ruhumuzu temizlemek fırsatı olmasaydı, bütün gürültüsü arasında bu dünyada yaşamanın beş paralık değeri olurmuydu? Kadehinizin içinden güneşe bakın bir kez, şarap size hiç duymadığınız öyküler anlatacaktır…”

(Maksim Gorki, “Hain’in Anası”- İtalya Öyküleri syf 111)

10 Şubat 2012 Cuma

HAFTANIN SÖZÜ - 10

İktidar önce Kral’dan Parlamento’ya, sonra Parlamento’dan Hükümet’e geçti. Şimdi ise ‘Hükümet Diktatörlüğü’ var!”

(Maurice Duverger, 1975)

9 Şubat 2012 Perşembe

ERMENİ RESMİ BELGELERİNDE ERMENİ MEZALİMİ - 5

BELGE 5/
ERMENİ JOGOVURD GAZETESİ HABERİNDE
TÜRK NÜFUSUN BÖLGEDEN SÜRÜLMESİ


Ermenistan'ı yöneten güçlerin yayın organlarından biri olan Jogovurd gazetesinin 1920 yılındaki 105. sayısında, G. Muradyan isimli yazar, Gorçi Gölü'nün kuzey kıyılarındaki Azeri köylerinden geçtiği haberde, Türk nüfusun bölgeden nasıl silah zoruyla sürüldüğünü anlatmaktadır:

"Hükümetimizin çalışmaları sonunda bu köylerin nüfusu Ermenistan sınırlarının dışına atıldı. Ölüm sessizliğinden şaşkına dönmüş, garip bir şekilde miyavlayan ve havlayan, şaşkın sesler çıkaran bir kaç kedi ve ayrıca iki-üç köpeğin kaldığı terkedilmiş köyler gördüm. Bu köylerin halkı göç ederken, artlarında oldukça yüksek miktarda tohum, patates, buğday ve arpa bırakmışlar. Hükümet, bu köylerden iki milyon pudun üzerinde buğday ve yarım milyon pud patates toplayabilir."

8 Şubat 2012 Çarşamba

ERMENİ RESMİ BELGELERİNDE ERMENİ MEZALİMİ - 4

BELGE 4/
ERMENİ DEVLETİNİN KARS VALİSİNİN RAPORU


Son rapor, Ermenistan Devlet Arşivi'nde f. 67, d. 1769, y. 25 numaralarıyla kayıtlı. Rapor, o zaman işgal altında bulunan Kars'taki Ermeni Valisi tarafından merkeze gönderilmiş. Ermeni Vali, bölgedeki Türk ve Kürt nüfusun imha edilmesi ve mallarının yağmalanmasıyla ilgili bilgiler veriyor. Raporda, köylerin işgalinden sonra köyün bütün zenginliğine elkoyma işini, resmî olarak denetim altına alamadıkları için yakınılmaktadır. Vali, devamla şöyle diyor:

"Türklerden ve Kürtlerden oluşan bölge gerçekten bir hazine gibi. Ama ne yazık ki biz burayı tam olarak kontrol edemiyoruz."

7 Şubat 2012 Salı

HAYVANLARDAN ALINACAK DERSLER - 4

Kazlar ve Turnalar

Kazlar ve turnalar, bir gün aynı tarlada yiyecek ararlarken birden yanlarına yaklaşmaya çalışan avcıyı fark ederler. Turnalar daha çevik ve hafif oldukları için hemen uçarlar. Oysa kazlar ağır hareket ettikleri için avcıdan kurtulamazlar.
Dersimiz: yakalananlar her zaman suçlu olanlar değildir.

6 Şubat 2012 Pazartesi

TÜRKLER HAKKINDA (2)

"Türklerden bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırga, korkunç bir denize, insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. "
Torquato Tasso

2 Şubat 2012 Perşembe

HAFTANIN SÖZÜ - 10

“Üç tür politikacı vardır:
Suyu bulandıranlar,
bulanık suda balık avlayanlar
ve en yeteneklileri olan bulanık suda balık avlamak için suyu bulandıranlar!”

Arthur Schnitzler

ERMENİ RESMİ BELGELERİNDE ERMENİ MEZALİMİ - 3

BELGE 3/
TAŞNAK HÜKÜMET YETKİLİSİNİN
TAŞNAK BAŞBAŞKANI ORGANCANYAN'A RAPORU


Bir Taşnak yetkilisinin, 21 Haziran 1920 günü Taşnak hükümetinin başı A. Ogancanyan'a yazdığı rapor, Ermenistan Devlet Arşivi'nde f. 65, d. 116, y. 96 numaralarıyla kayıtlıdır. Raporda, şu satırlar dikkati çekmektedir:

"Zangi-Bassar tarafımızdan işgal edildi. Bu ülke öyle zengin ki, bizim borçlarımızı birkaç defa kapatacak durumda. İki gündür burada görülmemiş bir yağma gerçekleşti. Buğdayları, arpaları, pirinçleri, semaverleri, halıları, paraları ve altınları topladılar. Maliye Bakanlığı, iki görevlisini yanlarında örgütlü bir güç olmadan buraya ancak dün gönderebildi. Devasa bir zenginlik ellerimizden gidiyor."

1 Şubat 2012 Çarşamba

ERMENİ RESMİ BELGELERİNDE ERMENİ MEZALİMİ - 2

BELGE 2/
ERMENİ YARBAYI MELİK-ŞAHNAZAROV'UN RAPORU


Taşnakların Baş-Gyarninsk birliği komutanı Yarbay Melik-Şahnazarov, Ermenistan Devlet Arşivi f. 67, d. 644, y. 1-2 numaralarıyla kayıtlı, 7 Kasım 1918 tarihli acil damgalı raporda, "...bölgenin bütün köylerini bombaladıklarını, 30 Türk köyünü ele geçirdiklerini ve geri kalan 29 köyü de bombalamak amacıyla harekât izni ..." istediğini bildirmektedir.


Bu rapor Tümen komutanlığına gönderilmiştir. Merkezden onay alan Taşnak birliği, Baş-Gyarninsk bölgesindeki onlarca Azeri köyünü yerle bir etmiş, kadın, çocuk, yaşlı, genç yüzlerce insanı öldürmüş ve mallarını yağmalamıştır.