28 Nisan 2017 Cuma

13 Nisan 2017 Perşembe

BİLMEK-SORMAK-ANLAMAK

Bir insan için bilmemek sormamaktan daha kötüdür. Çok soran insan çok şeyi anlayabilir ancak yalnızca çok şeyi anlayan biri adil bir insan olabilir.


Stefan Zweig, (Gömülü Şamdan syf 22-23)

12 Nisan 2017 Çarşamba

TARİH Mİ? YANILSAMALAR TİYATROSU MU?

….Vahiy edilmiş herhangi bir dine inandığımızda, İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğunu, bu yüzden, Kudüs’te hala beklenmekte olan Mesih olmadığını, Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğunu kabul ediyorsak Tüylü Yılan’a (Kolomb öncesi Mezoamerika uygarlıklarında inanılan doğaüstü varlık ya da tanrı) kurbanlar sunmanın yanlış olduğunu kabul etmek zorundayız. Eğer Deizmin en aydınlanmış ve hoşgörülü takipçileri, aynı zamanda hem Azizler Komünyonu’na hem de Tao’nun Büyük Tekerleği’ne inanmaya hazır haldeyseler, inançsızların ve sapkınların katledilmesi hata ürünü olarak reddedilecektir. Eğer Şeytan’a hayranlık besleniyorsa, Matta İncil’inde sözü edilen İsa’nın takipçilerine dağda verdiği vaazın öyküsü çocuksu bulunacaktır. Eğer radikal bir tanrıtanımaz söz konusuysa, her türlü inanç bir yanlış anlamadan başka bir şey olmayacaktır. O halde, tarihin seyri boyunca pek çok insan başka insanların inanmadığı bir şeye inanarak eylemde bulunduğuna göre zorunlu olarak kabul etmek zorunda olduğumuz şey, her birimiz için Tarih’in, farklı ölçüde bir Yanılsamalar Tiyatrosu olduğudur.”


Umberto Eco, (Edebiyata Dair sayf. 328)

7 Nisan 2017 Cuma

HAFTANIN SÖZÜ - 194

Bir sürü dostunun içinde elbet düşmanların  olacak ama unutma ki,
onca düşmanın içinde belki seni dostun vuracak.

Maksim Gorki