29 Kasım 2016 Salı

BEYİNSEL ETKİLEŞİM

…Türümüz için parlak bir gelecek istiyorsak, insan beyinlerinin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu araştırmamız, bu etkileşimden doğan fırsatlar kadar, tehlikeleri de anlamaya çalışmamız gerekir. Çünkü beyin devrelerimize kazınmış gerçeklerden kaçmamız mümkün değildir. Birbirimize ihtiyacımız vardır.”


David Eagleman, “Beyin” syf 192

24 Kasım 2016 Perşembe

HAFTANIN SÖZÜ - 182


NASIL KARAR VERİRİM?

"Bu dondurmayı yesem mi, yemesem mi? Bu e-postayı şimdi mi yanıtlasam, sonra mı? Hangi ayakkabıları giysem? Günlerimiz; ne yapacağımız, hangi tarafa gideceğimiz, nasıl tepki vereceğimiz, bir etkinliğe katılıp katılmayacağımız gibi konularda verdiğimiz binlerce küçük kararın toplamından oluşur. Karar verme üzerine geliştirilen ilk kuramlar, insanları makul bir karara varmak için seçeneklerinin artı ve eksilerini tartabilen, rasyonel aktörler olarak ele almıştır. Ama insanların karar verme süreciyle ilgili bilimsel gözlemler bunu doğrulamaz. Beyin, her biri kendi hedef ve arzularına sahip ve birbirleriyle rekabet halindeki birçok ağdan oluşmuştur. Dondurmayı mideye indirip indirmemeye karar verirken, beynimizdeki ağlardan bir kısmı şeker lehine, bir kısmı da mihrap kaygısıyla aleyhine çalışacak, bazı ağlar da, yarın spor salonuna gitmeye söz vermeniz koşuluyla dondurmayı yiyebileceğinizi söyleyecektir size. Beyniniz bu anlamda, devleti yönlendirebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele eden rakip siyasi partilerden oluşmuş bir nöral parlementodur. Bu nedenle kararınızı kimi zaman bencilce, kimi zaman cömertçe; kimi zaman dürtülerinizi, kimi zaman da geleceği merkeze alarak verirsiniz. Karmaşık canlılar olmamızın neden, hepsini denetim altında tutmak istediğimiz birçok farklı güdüden oluşmamızdır."


(David Eagleman,  Beyin, syf 117-118)

22 Kasım 2016 Salı

FAŞİZM - ÖZEL MÜLKİYET

“Faşizme karşı bir çağrı, faşizmi bir doğal zorunluluk olarak doğuran toplumsal nedenlere dokunmazsa dürüstlükten uzaktır. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyetten vezgeçmeyen, faşizmden kurtulamayacak, aksine ona gerek duyacaktır.”


BERTOLT BRECHT (Faşizm, Irkçılık, Ayrımcılık yazıları syf 51)

1000.YAYIN: KİTLE VE BİREY

"Kitle içinde kendini kaybeden birey, kitlenin kollektif bilinçaltının etkisinde hareket etmeye başlar."

GUSTAVE LE BON

21 Kasım 2016 Pazartesi