27 Mart 2013 Çarşamba

DİNİ BİR REJİMLE MÜCADELE


“Dinî bir rejime, sosyalizmle, kapitalizmle ya da liberalizmle karşı koyamazsınız. Çünkü İslâmî rejim içindeki unsurlara karşı, demokratik bir tartışmaya açık olmamalarından ötürü siyâsî araçlarla savaşmanız mümkün değildir.”

Bu gerçeği bilen siyasal İslâmcılar, daima “Allah ile aldatmak” yolunu seçmişlerdir. Tüm İslâm devletlerinin çağdaşlaşmalarının önünün kesilmesi ve adeta emperyalist devletlerin sömürgesi haline getirilmesi, bu yolu seçenler eliyle sağlanmıştır.”
Dr. Khosra Khazai

(Vural Savaş, Anılarım syf 20)

NOT: (“Dr. Khosra Khazai, halen Brüksel’de Zerdüştlük çalışmaları Avrupa Merkezi Direktörü…İslâmî devrim sonrası İran’dan ayrılmak zorunda kalmış. Ancak annesi ve babası vahşice katledilmiş.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder