29 Aralık 2011 Perşembe

KÜRTÇE’DE KÜRT SÖZCÜĞÜ YOK!


Kürt diliyle ilgili önemli bir sorun da bu halkın etnik adı olan “Kürt” kelimesinin, Kürtçe denilen lisanda hiçbir anlamının olmamasıdır.
Nikitine, Kürt adının anlamı ile ilgili Marr’ın düşüncesini aktarmakta ve bu adın Ermenicede “hadım” anlamına geldiğini söylemektedir.

Kürt adı Arapça’da, “karada” fiilinden türer, yani “kovulan”, “sürülen” anlamını taşır.
Farsça’da ise “cesur”, “savaşçı” anlamına gelir.
Türkçe’de “Kürt”, “kar yığını” anlamına gelir.
Kaşgarlı Mahmud’un lugatında “Kürt” için iki anlam verilir. Birinci anlam yay yapmada kullanılan Kayın ağacına “Kürt” denmektedir. İkincisi bir ses olarak “kürt-kürt” yinelemesi.

Peki Kürtçe’de “Kürt” ne demektir?
Kürtçe’de “Kürt” diye bir kelime yoktur!
Bir kavmin adını çoğunlukla kendileri verir, bazı durumlarda başka kavimler ona verebilir, ancak her iki durumda da “kavim adı”nın o toplumda işselleşmesi, dile geçmesi gerekir. Ancak Kürtçe’de bu olmamıştır, çünkü tarihsel olarak “kürt” adı yoktur, son iki yüzyılın ürünüdür.

“Ekrad” ise “Kürt”ün çoğulu değil, zaten çoğul olan, kalabalık ifade eden “konar-göçer” kabileler için kullanılan bir kelimedir.

(Türk Yurdu Anadolu, Gökçe Fırat, syf 156-157)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder