23 Mayıs 2012 Çarşamba

TÜRKLER HAKKINDA (9)

"Silahlı bir milletin en can alıcı timsali Türklerdir. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."
Helmuth Karl Bernhard von Moltke (d. 26 Ekim 1800ö. 24 Nisan 1891), Prusyalı (Alman) bir generaldir. Osmanlı padişahı II. Mahmut tarafından Osmanlı ordusunu yenileştirmekle görevlendirilmiştir.
Kopenhag Askeri Okulu'nda okudu, Danimarka ordusunda hizmet gördü. 1828'de Prusya ordusuna geçti. Clausewitz'in etkisi altında kalarak askeri tarihe merak sardı. 1838 Genelkurmaya girdi. 1835-1839 arasında Osmanlı ordusunda öğretmenlik ve müşarvirlik yaptı. Osmanlı başkumandanı Hafız Osman Paşa maiyetinde müşavir olarak Nizip Muharebesi'ne katıldı. Berlin'e dönünce önce Magdeburg'daki 4. kolordu kurmay başkanlığına, sonra veliaht Friedrich Wilhelm'in yaverliğine atandı. Friedrich Wilhelm kral olunca, Moltke'yi genelkurmay başkanlığına getirdi (1857).
1866 ve 1870 savaşlarında Avusturya ve Fransa'ya karşı harekatı yönetti ve büyük saygınlık kazandı. Alman İmparatorluğu'nun kuruluşundan sonra, 1871'de kont, 1872'de Yüksek Meclis üyesi oldu. 1870'in konfederasyon ordusunu gerçek bir Alman ordusu haline getirdi. Kumandası altında bu orduya Prusya askeri geleneğini aşıladı. 1888'e kadar tam otuz bir yıl genelkurmayı yönetti.
Briefe aus der Türkei (Türkiye'den Mektuplar) adlı kitabı Turkiye'de Moltke'nin Türkiye Mektupları ismi ile basıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder